[Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Αβδήρων]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2020.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 06-07-2020 έως και τις 10-07-2020, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου