[Αρνητική ψήφος στην Ποιότητας και Ζωής της παράταξης «Αγάπη για την Ξάνθη μας»]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχετικά με τη δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση της ΕΠΖ του Δήμου Ξάνθης, στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00, ψηφίσαμε ΚΑΤΑ της εισήγησης με μοναδικό θέμα «Παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης «Δημιουργία χαρτογραφικών υπόβαθρων & ΓΠΣ Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Δόμησης Ιωάννης Ζερενίδης)» για τους λόγους που αναλύονται πιο κάτω στο κοινό σκεπτικό της Δημοτικής Παράταξης «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»:

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ. Αρ. 40 εγκύκλιο του (Α.Π. 20930/31-03-2020) αναφέρει ότι τα συλλογικά όργανα μπορούν να κάνουν, εκτός από συνεδρίαση δια περιφοράς, και συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Στη δια περιφοράς διαδικασία δεν εξασφαλίζεται ούτε η φανερή ψηφοφορία ούτε η διαλογική συζήτηση. Ως εκ τούτου, η εν γένει θεσμική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, που έχει κατακρεουργηθεί με τις πρόσφατες διατάξεις προς αποκλειστικό όφελος της (εκάστοτε) Διοίκησης, τείνει πλέον να εξαλειφθεί. Αυτό, ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν το ανεχόμαστε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μη γίνονται τηλεδιασκέψεις, αφού με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν όχι μόνο η Διοίκηση, αλλά και τα Πανεπιστήμια και τα Σχολεία ακόμη.

Μάλιστα στα πλαίσια της πρόσφατης (12/6/2020) ενημέρωσης για το Γ.Π.Σ. Ξάνθης και ενώπιον των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και των άλλων παρατάξεων καταστήσαμε ξεκάθαρη την θέση μας, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο μείζονος σημασίας θέμα η παράταξή μας είναι θετική στο να το υπερψηφίσει, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία τουλάχιστον της τηλεδιάσκεψης, αν όχι της δια ζώσης παρουσίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή απόψεων όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου και να εξασφαλιστεί έτσι ο δημοκρατικότερος χαρακτήρας κάθε θεσμικής συζήτησης στα πλαίσια συνεδριάσεων των Οργάνων του Δήμου μας.

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»
Τσακιρίδης Αφεντούλης (τακτικό μέλος)
Διαφωνίδης Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου