[Ξεκινά ο πλευρικός σταθμός διοδίων στα Βαφέϊκα που γίνεται ακόμη μία ταφόπλακα στην ανάπτυξη της Ξάνθης]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δυστυχώς για την Ξάνθη που πνέει τα λοίσθιά της λόγω covid-19, έρχεται η κρατική Εγνατία να την αποτελειώσει κατασκευάζοντας πλευρικά διόδια στο ύψος των Βαφέικων.
Απορίας άξιο είναι ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος των ψηφισμένων θεσμικών οργάνων στις εκλογές όπως αυτός των βουλευτών, του περιφερειάρχη, του αντιπεριφερειάρχη και των δημάρχων Ξάνθης και Αβδήρων οι οποίοι όλοι μαζί και ο καθένας χώρια ρίχνουν την ταφόπλακα της επισκεψιμότητας στην πόλη και ολόκληρο τον νομό της Ξάνθης χωρίς να αντιδρούν στις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης.

Αλήθεια γιατί όλοι αυτοί οι φορείς δεν αντιδρούν στις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης;
Δεν αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά είναι σε βάρος της ανάπτυξης της πόλης και του νομού;

Γιατί οι Ξανθιώτες ψηφίζουν μόνο «γιές μεν» πολιτικούς που για μια χούφτα ευρώ ξεπουλάνε τον τόπο που γεννήθηκαν;

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης πραγματοποιούνται μέτρα καθορισμού της κυκολοφορίας στο ύψος των Βαφέικων για το έργο της κατασκευής πλευρικών διοδίων όπως το θέμα που περιγράφει η απόφαση: «Περί λήψης μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και στο λοιπό οδικό δίκτυο για την κατασκευή των πλευρικών σταθμών διοδίων του Α/Κ Βαφέικων της Εγνατίας Οδού – Φάση 1η σε απόλυτη Χ.Θ. 523+390 έως 524+400 – Παράταση της από 16/03/2020 Απόφασης 3/2020 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει

β) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει

γ) Το άρθρο 420 του Π.Κ.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ε) Την υπ’ αριθμό 03/2020 Απόφαση της Δ.Α. Ξάνθης από 16/03/2020 (διαβιβαστικό αποστολής 4463/20/572708)

στ) Το υπ’ αριθμ. 886362 από 10/06/2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» και της συνημμένης σε αυτό αλληλογραφίας (αίτημα παράτασης)

ζ) Το υπ’ αριθμό 4471/20/1275915 έγγραφο από 19/06/2020 του Τ.Τ. Ξάνθης

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού και του λοιπού εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας κατά τη διάρκεια εργασιών για την 1η φάση κατασκευής των πλευρικών διοδίων στον Α/Κ Βαφέικων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
Την παράταση της ανωτέρω (ε) Απόφασης της Υπηρεσίας μας από την 17/06/2020 μέχρι την 16/08/2020, κατόπιν εγκρίσεως του (στ) αιτήματος, για τους ίδιους ακριβώς λόγους και με τους ίδιους όρους.
Οι εργασίες, για λόγους ασφαλείας να μην πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εορτών (π.χ. Δεκαπενταύγουστος), περίοδο που παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων.
Σε περίπτωση ανάγκης νέας παράτασης, παρακαλούμε όπως ενημερωθεί έγκαιρα η Υπηρεσίας μας.
Πριν την έναρξη των εργασιών, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική ενημέρωση του R/T Κέντρου της Δ.Α. Ξάνθης ή του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης.

Άρθρο 2ο
α) Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει.

β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Ο Διευθυντής
Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου