Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Την Πέμπτη και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί η Δημοτική Επιτροπή τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Ευστράτιος Α. Κοντός

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου