Πλημμύρες: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο-Ποιος είναι ο λόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για έλλειψη επικαιροποιημένων σχεδίων αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν).

Λίγους μόλις μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Daniel, η Κομισιόν ανακοίνωσε παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη επικαιροποίηση των σχεδίων αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης υδάτων.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των οικείων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες, βάσει της οδηγίας 2007/60/ΕΚ», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή τονίζει ότι «η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει εκθέσεις για τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού», ούτε για τα «οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας».

  • Αναθεώρηση κάθε έξι χρόνια

Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επικαιροποιούν τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις.

Τα σχέδια αυτά είναι καίριας σημασίας για τη διαχείριση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.

Η δε οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στη διασφάλιση της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες.

Αποσκοπεί στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης και στη διασφάλιση επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής.

Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης.

Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2023.

Ακολούθησε τον Νοέμβριο του 2023 αιτιολογημένη γνώμη με την οποία καλούσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις.

Όμως τα σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου