Έλεγχοι σε προϊόντα εταιρειών της Μακεδονίας και Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Το τμήμα της Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης), στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχει εκχωρηθεί από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων με την ισχύουσα τεχνική βιομηχανική νομοθεσία και την Γενική Ασφάλεια των προϊόντων, πραγματοποίησε το τελευταίο έτος σε μια σειρά βιομηχανικών προϊόντων (δομικά, μάσκες FFP2, γάντια εργασίας, παιχνίδια, ηλεκτρολογικό υλικό), ελέγχους στην επικράτεια της διοικητικής της αρμοδιότητας. Οι έλεγχοι αφορούσαν πλήθος οικονομικών φορέων, όπως κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς.

Συγκεκριμένα, κλιμάκια της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν 37 ελέγχους (64 προϊόντα) σε εταιρείες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης με βάση το πρόγραμμα ελέγχων που καταρτίζεται από την εποπτεύουσα αρχή (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας). Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις προκειμένου οι επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τον Κανονισμό και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων.

Κατά τους ελέγχους για ηλεκτρολογικό υλικό και συγκεκριμένα για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια έγιναν δειγματοληψίες και τα δείγματα εστάλησαν στην ΓΓΒ για εργαστηριακό έλεγχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου