Την Τετάρτη συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Την Τετάρτη και ώρα 11:30, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης
 2. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 3. Ανάκληση ή μη της αριθμ.2185/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου με κυλικείο
 4. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. . & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – υποέργο Α’: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΑΦΝΩΝΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 6. Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών, σε έκτακτες ανάγκες, έγκριση διαδικασίας, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όρων, δικαιολογητικών, για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων, για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (συντάκτης Γεώργιος Δασκαλάκης)
 7. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 8. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 9. Έγκριση παράτασης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Λεοναρδοπούλου
 11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Φιλαδελφείας
 12. Τροποποίηση της με αριθμ.94/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Εξουσιοδότηση δικηγόρου τού Δήμου Ξάνθης, για την άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.901/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, στις 15-4-2023 (συντάκτρια, Ελένη Χατζηλιάδου)
 14. Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, από κοινού με την ΚΕΔΕ, παροχή δικαιώματος, εντολής και πληρεξουσιότητας, στις δικηγορικές εταιρείες (συντάκτρια, Ελένη Χατζηλιάδου)
 15. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Ευστράτιος Α. Κοντός

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου