Δημόσιο: Έρχεται η ηλεκτρονική διεκπεραίωση χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να προσκομίσει κάποιο έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού

Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται όσοι δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού οι οποίοι εξαιρούνται από τα τεκμήρια  και παράλληλα γλιτώνουν από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων.

Οι ράμπο της ΑΑΔΕ αναζητούν όσους μένουν κανονικά στην Ελλάδα, αλλά δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, για να αποφεύγουν φόρους και ελέγχους. Με νέα εγκύκλιό της,  η ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε τις βασικές προϋποθέσεις, για να χαρακτηριστεί κανείς φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

  • Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Να κατοικεί ο φορολογούμενος επί 183 ημέρες στο εξωτερικό.

Να είναι σε θέση να το αποδείξει με προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών.

Να αναθέσει την φορολογική εκπροσώπηση του σε κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης, δηλαδή φορολογικό εκπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης για τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής.

Επίσης δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας. Εάν αποκτούν στην Ελλάδα, εισοδήματα για παράδειγμα από ενοίκια ή τόκους καταθέσεων, τότε εμπίπτουν στο καθεστώς των τεκμηρίων.

  • Συνοπτικά, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό:

► Φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε προηγούμενο της δήλωσης φορολογικό έτος. Στην περίπτωση, όμως, που ο αποκτών το εισόδημα είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας/ΣΑΔΦ (όλες οι χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας κ.λπ.), θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης.

► Δεν δικαιούνται αφορολόγητο όριο και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση να  προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών.

Επίσης, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται κανονικά σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή ΦΠΑ κατά την αγορά ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Μάλιστα για πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ και σε ομογενείς, παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

  • ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που διατηρούν ακίνητο στην Ελλάδα πληρώνουν ετησίως τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει τις καταθέσεις του προσώπου που μετέφερε την φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό, ούτε εκείνες που είναι σε ελληνικές τράπεζες ούτε εκείνες που έχει σε τράπεζες του εξωτερικού. Η μόνη του υποχρέωση είναι η φορολόγηση των τόκων, των καταθέσεών του που τηρεί σε ελληνικές τράπεζες.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου