Με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑ 1ο: 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

  ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην τοπική Κοινότητα Εξοχής και στα αγροκτήματα: Πρασινάδα, Κοσσό, Βανιάνο. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

  ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Δήμου Ξάνθης αναφορικά με την καταχώρηση ανελκυστήρων που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις εντός των ορίων του Δήμου Τοπείρου στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της υπ. αρ. 72/2023 απόφασης και λήψη νέας για την υπαγωγή του Δήμου Τοπείρου στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 16.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών” της ΔΥΠΑ και καθορισμός ειδικοτήτων. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δημήτριος Ψεμματάς, Πρόεδρος).

  ΘΕΜΑ 6ο: Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Ευλάλου. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 7ο: Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Τοξοτών. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Τοπείρου (Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ). (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

  ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ίδρυσης Τομέα και Ειδικότητας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης για το σχ. έτος 2024-2025 και μη μεταβολής λοιπόν σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου σχολικού έτους 2023-2024. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

  ΘΕΜΑ 10ο: Διορθώσεις-Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο. (Εισήγηση: Σταύρος Βουλγαράκης). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου