“ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ”: “Οφείλουμε όλοι ενωμένοι ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού να δράσουμε άμεσα και να διεκδικήσουμε λύση στο μεγάλο ζήτημα του Νοσοκομείου”

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Επισκεφθήκαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης και ενημερωθήκαμε από το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο για τα καίρια και κατεπείγοντα θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης και παροχής ιατρικής φροντίδας στους συμπολίτες μας.

Οφείλουμε όλοι ενωμένοι ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού να δράσουμε άμεσα και να διεκδικήσουμε λύση στο μεγάλο ζήτημα του Νοσοκομείου.

Συμφωνήσαμε στην πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου για τη δημιουργία συλλογικού οργάνου, αποτελούμενο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο σύνολο τους, που θα προτείνει συντονισμένες ενέργειες ουσίας για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Ακόμα, αναφερθήκαμε στα δημοτικά ιατρεία όσον αφορά θέματα επάνδρωσης αλλά και λειτουργικά.

Η Ξάνθη Αλλιώς οφείλει να λειτουργήσει με γνώμονα τον συμπολίτη και τις ανάγκες του. Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην μείνουμε στα λόγια

ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου