Με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, 
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 2. Έγκριση απόδοσης για ένταλμα προπληρωμής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).
 3. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων.” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
 4. Έγκριση δημιουργίας Λευκώματος με τίτλο “ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ”. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ειρήνη Χαριτωνίδου).
 5. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αφεντούλης Τσακιρίδης).
 6. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αφεντούλης Τσακιρίδης).
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για οικονομική ενίσχυση κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ).
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή, με τον σύλλογο γονέων και φίλων «Παιδιών με Αλλεργίες» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή, με τον σύλλογο «Καρκινοπαθών και φίλων» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή, με το σωματείο « Ο Μέγας Βασίλειος» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 11. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για οικονομική επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης).
 12. Εξειδίκευση πιστώσεως για την οργάνωση εορτασμού 104 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης).
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία επισήμων και αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων και Δήμων με τους οποίους έχουμε υπογράψει Πρωτόκολλο συνεργασίας. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου