ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: Στηρίζουμε τους γιατρούς χειρούργους του Νοσοκομείου Ξάνθης αλλά .... στα λόγια!

Δεν υπάρχουν σχόλια


Με μια ανακοίνωση που στην ουσία δεν λέει κάτι για την «ταμπακιέρα», το έντονο δηλαδή  πρόβλημα που υπάρχει μολονότι παρά τους τρεις υγειονομικούς βουλευτές (!) ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης τάσσεται στο πλευρό των γιατρών χειρούργων του Νοσοκομείου Ξάνθης!  Χωρίς ωστόσο κάτι ουσιώδες!

 Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η πρόσφατη ανακοίνωση των γιατρών της χειρουργικής Κλινικής, µας

υπενθυμίζει ξανά, το πρόβλημα που έχουµε σαν τοπική Κοινωνία, την

υποστελέχωση του Νοσοκομείου σε ιατρικό προσωπικό. Το πρόβλημα δεν

µπορεί να λυθεί σε τοπικό επίπεδο.

Στην πρόσφατη (3/6/253) Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων

όλης της χώρας, κύριο θέµα ήταν η υποστελέχωση του ΕΣΥ σε ιατρικό

προσωπικό και η επαπειλούµενη κατάρρευση, εάν δεν υπάρξουν άµεσα και

δραστικά µέτρα.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι για την αναστροφή της κατάστασης, απαιτείται

αποκατάσταση Κλίµατος εμπιστοσύνης, επιστημονική αναγνώριση, εργασιακή

ικανοποίηση, εκπαιδευτικά κίνητρα Και αποκατάσταση των µισθολογικών

απωλειών από την οικονομική Κρίση. Η δεξαμενή των γιατρών στην Ελλάδα

έχει αδειάσει, ειδικά σε νέους γιατρούς, ειδικευόµενους, που στελεχώνουν

κυρίως το ΕΣΥ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τους συναδέλφους της χειρουργικής κλινικής

του Γ.Ν. Ξάνθης και επισημαίνει για ακόµη µια φορά, σε όλους τους κατοίκους

της Ξάνθης, ότι από την επόµενη κυβέρνηση, θα πρέπει να διεκδικήσουμε

επιτακτικά, αξιοπρεπή ιατρική περίθαλψη για τη περιοχή µας.

Η πρόσφατη ανακοίνωση των γιατρών της χειρουργικής Κλινικής, µας

υπενθυμίζει ξανά, το πρόβλημα που έχουµε σαν τοπική Κοινωνία, την

υποστελέχωση του Νοσοκομείου σε ιατρικό προσωπικό. Το πρόβλημα δεν

µπορεί να λυθεί σε τοπικό επίπεδο.

Στην πρόσφατη (3/6/253) Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων

όλης της χώρας, κύριο θέµα ήταν η υποστελέχωση του ΕΣΥ σε ιατρικό

προσωπικό και η επαπειλούµενη κατάρρευση, εάν δεν υπάρξουν άµεσα και

δραστικά µέτρα.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι για την αναστροφή της κατάστασης, απαιτείται

αποκατάσταση Κλίµατος εμπιστοσύνης, επιστημονική αναγνώριση, εργασιακή

ικανοποίηση, εκπαιδευτικά κίνητρα Και αποκατάσταση των µισθολογικών

απωλειών από την οικονομική Κρίση. Η δεξαμενή των γιατρών στην Ελλάδα

έχει αδειάσει, ειδικά σε νέους γιατρούς, ειδικευόµενους, που στελεχώνουν

κυρίως το ΕΣΥ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τους συναδέλφους της χειρουργικής κλινικής

του Γ.Ν. Ξάνθης και επισημαίνει για ακόµη µια φορά, σε όλους τους κατοίκους

της Ξάνθης, ότι από την επόµενη κυβέρνηση, θα πρέπει να διεκδικήσουμε

επιτακτικά, αξιοπρεπή ιατρική περίθαλψη για τη περιοχή µας.

-Σε λόγια να βρισκόμαστε...και ουσία μηδέν!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου