Δύο συνεδριάσεις, (Δευτέρα 26 & Τρίτη 27 Ιουνίου) στο Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων!

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Δυο Συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων.

Συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα συζητηθούν 20 Θέματα ημερήσιας διάταξης, ενώ την Τρίτη 27 Ιουνίου στις 18:30 θα συζητηθεί η Β φάση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αβδήρων.

Αναλυτικά οι δυο προσκλήσεις του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Δήμου Γαρούφα:

Για τη συνεδρίαση της Δευτέρας

«Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 26 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ε.Ε.Λ. Σελέρου» προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 • Εξέταση αιτήματος του Χρήστου Μπαρακλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Νέας Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων ΠΕ Ξάνθης για ανταλλαγή του οικοπέδου του με αριθ. 153, Ο.Τ. 14 στον οικισμό Πόρτο Λάγος του Δήμου Αβδήρων με άλλο ίσης αξίας (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 • Διοργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2023», καθορισμός των επί μέρους εκδηλώσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμά του και έγκριση συμμετοχής συνδιοργανωτών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Εξέταση αιτήματος από την Δ/νση Πυρ/κών Υπηρεσιών Ν. Ξάνθης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου (πρώην Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών) στον οικισμό Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Διατήρηση ή κατάργηση θέσης περιπτέρου στον οικισμό Μάνδρας του Δήμου
 • Αβδήρων με ανάλογη τύχη για το κουβούκλιο του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 • Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Γενισέας (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 • Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” και “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” με θέμα: “Αντικατάσταση εκπροσώπου της αντιπολίτευσης στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων”
 • Συζήτηση με θέμα την ίδρυση Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Αβδήρων κατόπιν αιτήματος δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” και “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”
 • Εξέταση αιτήματος του Εμίν Νουρντάν πρώην Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΑΠΕΧΩ Δήμου Αβδήρων για καταβολή οφειλόμενων ποσών της Εταιρείας προς αυτόν (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά)
 • Συγκρότηση Επιτροπής – Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Εξέταση αιτήματος από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ν. Κεσσάνης «Η Αγία Παρασκευή» για παράταση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Ν. Κεσσάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Εξέταση αιτήματος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποταμιάς «Άγιοι Ανάργυροι» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς και συστέγαση με το ΚΑΠΗ Ποταμιάς (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αβδήρων στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Έγκριση κοπής δέντρων στον οικισμό Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου αναψυχής στον Π. Ζυγό (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Έγκρισης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τα στοιχεία ακινήτων (Ε9) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Τροποποίηση των 22/2017 και 46/2020 Αποφάσεων του Δ.Σ Αβδήρων με θέμα «Έγκριση υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων», και κωδικό ΟΠΣ 5002260 στο πλαίσιο υλοποίησης του άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 • Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων
 • Δήμος Γαρούφας».

Για τη συνεδρίαση της Τρίτης

«Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση για τη Β΄ Φάση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αβδήρων, πρώην Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου)
 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων
 • Δήμος Γαρούφας».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου