Τέλος επιτηδεύματος: Οι πρώτοι κλάδοι στους οποίους μειώνεται ή μηδενίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις οποίες ορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία μείωσης ή και μηδενισμού του τέλους επιτηδεύματος για αυτοαπασχολούμενους στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας, καθώς και η διαδικασία επιδότησής τους έως €5 χιλ.

Οι δύο κλάδοι

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

  • Από το φορολογικό έτος 2022, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας δικαιούνται μείωση του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος κατά 38%, δηλαδή από €650 σε €400. Η μείωση θα γίνεται κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.
  • Αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο του πολιτισμού ή της χειροτεχνίας και έκλεισαν τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ή πανδημικής κρίσης (από 1/10/2010 ως 30/6/2022) δικαιούνται μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον έχουν προχωρήσει σε επανέναρξη της δραστηριότητάς τους από 1/7/2022 ή θα προχωρήσουν σε επανέναρξη μέχρι τις 30/6/2023, με κύριο ΚΑΔ πολιτιστικό ή χειροτεχνικό.
  • Επιπλέον, οι πρώτοι 3.100 που θα προχωρήσουν σε επανέναρξη,
  • δικαιούνται επιδότηση του κύκλου εργασιών τους έως 30% και με ανώτατο ύψος €5 χιλ., μέσω ειδικού καταπιστευτικού τραπεζικού λογαριασμού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Παράλληλα, η δαπάνη μείωσης του τέλους επιτηδεύματος και η δαπάνη επιδότησης για όσους επαγγελματίες έχουν, ήδη, τα βιβλία τους ανοιχτά θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου