Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τρεις στους δέκα φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια
  • Πως διαμορφώνεται ο λογαριασμός της Εφορίας για πάνω από 1,2 εκατ. φορολογούμενους
  • Οι κωδικοί της επιστρεπτέας προκαταβολής


Τρεις στους δέκα φορολογούμενους που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2022. Ο λογαριασμός για τους υπόλοιπους φορολογούμενους είναι είτε μηδενικός είτε πιστωτικός.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει δήλωση 1.253.591 φορολογούμενοι. Τις τελευταίες ημέρες ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων έχει ανεβάσει ταχύτητα. Πλέον οι δηλώσεις που υποβάλλονται σε καθημερινή βάση κινείται σταθερά πάνω από τις 70.000 από 30.000 που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Αν και αναμένεται ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων να επιταχυνθεί όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου ωστόσο δεν αποκλείεται λόγω των εκλογών να δοθεί παράταση στη προθεσμία έως τα τέλη Ιουλίου.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί δείχνει ότι:

  • Το 29,44% των φορολογουμένων καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Συγκεκριμένα, για 369.057 φορολογουμένους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 294,34 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος ανέρχεται στα 797 ευρώ.
  • Για το 16,94% των φορολογουμένων ή για 212.358 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 76,77 εκατ. ευρώ δηλαδή 361 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα.
  • Το 53,62% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο ούτε έχει επιστροφή καθώς από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων τα 672.171 είναι μηδενικά.

Με βάση τα παραπάνω συνολικά το 70,56% των φορολογούμενων που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο.

Οι κωδικοί της επιστρεπτέας προκαταβολής

Στο μεταξύ, με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι στους κωδικούς 727-728 της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να αποτυπωθεί το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο κατέβαλαν το 2022 οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της τμηματικής αποπληρωμής της οφειλής, μετά το «κούρεμα».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ στους κωδικούς 727-728 της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2022 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. Επίσης, συμπληρώνεται το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς 727-728, θα συμπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας.

Επιπλέον, αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο φορολογούμενος καθώς και η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα», για τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς 781-782 του Πίνακα 6, στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις».

Στους ίδιους κωδικούς αναγράφεται και το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις εντός του έτους 2022 (καταβληθέν ποσό), δεδομένου ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020 (σχετ. Ε.2046/2022 εγκύκλιος).

Στην εν λόγω εγκύκλιο σημειώνεται ότι:

  • Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής αντιμετωπίζεται λογιστικά ως κρατικό δάνειο και οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά το προβλεπόμενο ποσοστό, τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει (μη επιστρεπτέο ποσό) στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση. Οι πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), θα αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος θα καταχωρηθεί ως έσοδο στα αποτελέσματα της περιόδου, κατά την οποία η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου