Με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 12 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4693/05-04-2023 πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Έγκριση του πρακτικού 1 εξέτασης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του έργου: «Ανακαίνιση των κτιρίων ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Έγκριση του πρακτικού 2 εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  4. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος).
  6. Εξουσιοδότηση δικηγόρων για άσκηση εφέσεως στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
  7. Εξέταση αιτήματος του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στο 8ο φεστιβάλ “Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων” – Εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
  8. Εξέταση αιτήματος του Γ.Π Συλλόγου «Παύλος Μελάς Κουτσού» για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε αθλητική ενημερωτική εκδήλωση – Εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου