Παραμένει Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης ΑΜΘ ο Αρχιπύραρχος Κούκουρας Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου