Από τη Δευτέρα λειτουργεί κανονικά το κολυμβητήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε συνέχεια του από 19.01.2023 ηλεκτρονικού μηνύματος και μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων ανάλυσης ποιότητας νερού από την υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι οι κολυμβητικές δεξαμενές διατίθενται προς χρήση κανονικά, από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, για όλες τις δραστηριότητες.

Από τη Γραμματεία του Κολυμβητηρίου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου