Με 5 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στις 13 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις

01ο ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

02ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου, για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την περίοδο των Θ.Λ.Ε. με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (Διενέργεια Δημοπρασίας). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης).

03ο ΘΕΜΑ: Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 215 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

04ο ΘΕΜΑ: Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί των οδών Χίου και Άνδρου στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).

05ο ΘΕΜΑ: Αλλαγή χρήσης της θέσης Φορτοεκφόρτωσης που δημιουργήθηκε με την αριθ. 17/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να χρησιμοποιείται και σαν θέση στάθμευσης μοτοποδηλάτων εκτός ωραρίων Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη115 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου