Απαράδεκτες οι συνθήκες κράτησης των ποινικών κρατουμένων, εξαιτίας της υπερπληρότητας στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας αλλά και στις φυλακές Κομοτηνής

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με καταγγελίες από αρκετούς αστυνομικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας αλλά και στις φυλακές Κομοτηνής, απαράδεκτες έως και απάνθρωπες χαρακτηρίζονται οι συνθήκες κράτησης των ποινικών κρατουμένων, εξαιτίας του αδιαχώρητου και της υπερπληρότητας που έχουν διαμορφωθεί στα συγκεκριμένα μέρη. 

Όλη αυτή η δυσμενής κατάσταση έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας της επιμονής της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης να διατάσσει την κράτηση ποινικών κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια, μετατρέποντας αυτά σε φυλακές και τους αστυνομικούς σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Παρά το γεγονός ότι οι Αστυνομικοί Διοικητές των εν λόγω Υπηρεσιών επανειλημμένα έχουν ενημερώσει εγγράφως την Εισαγγελία Εφετών Θράκης για την έλλειψη κατάλληλων υποδομών και την υπερπληρότητα των κρατητηρίων, εντούτοις η εμμονή περί της κράτησης ποινικών κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια, εν είδει φυλακών, εξακολουθεί να υφίσταται, κατά παράβαση του άρθρου 66 παρ. 6 του Π. Δ. 141/91, όπου ρητά ορίζεται ότι στα αστυνομικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται η κράτηση υποδίκων ή καταδίκων που προορίζονται για σωφρονιστικό κατάστημα. 

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε με εισαγγελική εντολή μια κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος των κρατουμένων να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης και της τήρησης στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Από την άλλη, η πολιτική αυτή επιβάλλει καθημερινές μεταγωγές των ποινικών κρατουμένων από την Καβάλα και την Ξάνθη στο Εφετείο Θράκης, γεγονός που ενέχει τεράστιους κινδύνους δημόσιας ασφάλειας, αλλά και ταυτόχρονα επιφέρουν στο κράτος σπατάλη χρηματικών ποσών για οδοιπορικά έξοδα αστυνομικών και κόστος καυσίμων – φθορών στα υπηρεσιακά οχήματα. 

Η Πολιτεία, ως κράτος Δικαίου, σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα, οφείλει επιδεικνύοντας ευαισθησία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την τήρηση της νομιμότητας, να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει από την παράνομη αλλά και απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων δημόσιων λειτουργών που εκθέτουν τη χώρα διεθνώς, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ποινικών κρατουμένων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να βελτιώσετε τις απαράδεκτες έως και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των ποινικών κρατουμένων, εξαιτίας του αδιαχώρητου και της υπερπληρότητας που έχουν διαμορφωθεί στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας αλλά και στις φυλακές Κομοτηνής;

Τι προτίθεσθε να πράξετε με την Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, αναφορικά με την επαναφορά της στη νομιμότητα και την αποτροπή στην παραβίαση του δικαιώματος των κρατουμένων να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης και της τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στα εν λόγω σημεία;

Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των πεπραγμένων των δημόσιων λειτουργών, προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα μη τήρησης της νομιμότητας, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος;

Ο ερωτών Βουλευτής

  • ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ερώτηση: 545/27-10-2022

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 545/27-10-2022 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Κ. Χήτας, με θέμα: «Απαράδεκτες οι συνθήκες κράτησης των ποινικών κρατουμένων, εξαιτίας της υπερπληρότητας στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλα αλλά και στις φυλακές Κομοτηνής», και αναφορικά με το δεύτερο (2ο) εκ των ερωτημάτων, τα διαλαμβανόμενα του οποίου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας τα με αριθμ. πρωτ. 6525/2022/4-11-2022 & 6561/2022/2-11-2022 έγγραφα της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, επισημαίνοντας επιπλέον τα ακόλουθα:

Θεμελιώδη αρχή του πολιτεύματός μας αποτελεί η ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητον της Δικαιοσύνης (άρθρα 26, 87, 88 και 90 του Συντάγματος). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 28§4 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις», οι εισαγγελικοί λειτουργοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την έκφραση της γνώμης τους ενεργούν αδέσμευτα υπακούοντας στο νόμο και στη συνείδησή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ουδείς μπορεί να υποδεικνύει, σύμφωνα με τις προσωπικές του απόψεις, τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει το έργο της η Δικαιοσύνη. Κατά μείζονα λόγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αναρμόδιος να απαντά για τον τρόπο με τον οποίο η Δικαιοσύνη ασκεί το δικαιοδοτικό της έργο. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι αιτιάσεις που άπτονται της δικαιοδοτικής κρίσης λειτουργών της δικαιοσύνης δεν οδηγούν σε έλεγχο από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά ελέγχονται από –ιεραρχικώς- ανώτερα όργανα της δικαιοσύνης. 

Εννοείται ότι αν υπάρχουν αιτιάσεις, κατά συγκεκριμένων λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφερθούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δικαιοσύνης.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιος να σας ενημερώσει είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
  • Με εντολή Υπουργού Ακριβές αντίγραφο
  • Η Προϊσταμένη του Γραφείου Γαβριέλα Σαρρή
  • κ.α.α
  • Η αρμόδια υπάλληλος Μαρία Νούλα
  • Αριθμός σελίδων εγγράφου: …2Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου