Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις  16-12-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

        Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θέμα: «Τρόπος διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας για το ενεργειακό ζήτημα από την ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

Θέμα: «Χωρική απόσταξη τσίπουρου από τους αμπελώνες της Περιφέρειας ΑΜΘ».

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

Θέμα: Έργα «τρικάναλα» Φιλίππων και Κρηνίδων.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

Θέμα: Διενέργεια ελέγχων εκπομπών ρύπων στα εργοστάσια της ΠΕ Ξάνθης.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν.

Θέμα: «Καθαρισμός ρεμάτων στην περιοχή της ΠΕ Ξάνθης»

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν

Θέμα: Επαναλειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στην ΠΕ Δράμας.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πατακάκης Ανάργυρος.

ΘΕΜΑ:  Κατάσταση των αναχωμάτων στον ποταμό Ερυθροπόταμο.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.

Θέμα: Πρόοδος εργασιών ολοκλήρωση της παραχώρησης των εγκαταστάσεων του παλιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην ΠΑΜΘ.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

Θέμα: Ενίσχυση δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας στην ΠΕ Ξάνθης.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. : Ιρφάν Χατζηγκενέ.

ΘΕΜΑ: Κατασκευή αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Λιμένα  Θάσου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.

Θέμα: Οι προσωπικές πολιτικές των μελών της διοίκησης της Περιφέρειας και η εκπροσώπηση της σε προωθητικές καμπάνιες.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα των κατοίκων του χωριού Αγριανής στο Δήμο Σουφλίου.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού  της ΠΑΜΘ.

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παύλος Δαμιανίδης.

Έγκριση της ολοκλήρωσης της Εκκαθάρισης της εταιρείας ¨Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε. ΟΤΑ»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος  Παπαεμμανουήλ

Ορισμός μελών της  Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Δελησταμάτης.

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2022.

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΑΜΘ Κ. Χαρις Αρμεντζίδης

Έγκριση κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) & Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-07-2017), για το έτος 2023.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης  κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

Τροποποίηση της αριθμ.41/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Εποπτείας των Τ.Ο.Ε.Β. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος

Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης σήμανσης για το έργο « Κυκλοφοριακή σύνδεση των εστιών του Πανεπιστημίου με την Επαρχιακή Οδό 1».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.

Συναίνεση για τη διόρθωση γεωχωρικών δεδομένων και εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τη συνυπογραφή της σχετικής αίτησης στο Κ.Γ. Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου  κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

  Έγκριση αποδοχή οφειλής και έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για τα έτη 2020 και 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου  κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

Έγκριση αποδοχή οφειλής και έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για τα έτη 2020 και 2021

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος  Παπαεμμανουήλ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  • ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
  • ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου