ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ: Συνεδριάζει την Παρασκευή 30/12 το δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια


Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017 – Ισολογισμός ( Χρήση 2017) (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 1000 - 1100.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
  •  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ         

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου