Μέσω gov.gr τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων και πιστοποιητικά νοσηλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ξεκινά το Δεκέμβριο η διασύνδεση των νοσοκομείων με το σύστημα ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων και στα πιστοποιητικά νοσηλείας. Μέσω gov.gr τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά νοσηλείας.

Τέλος πια στη χαρτούρα και το φαινόμενο ασθενών να τρέχουν από γραφείο σε γραφείο στους διαδρόμους των νοσοκομείων κρατώντας τις εξετάσεις τους στο χέρι.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο θα τεθούν σε λειτουργία δυο πλατφόρμες μέσω gov.gr τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα να μπορεί κάποιος να πάρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του αλλά και πιστοποιητικά της νοσηλείας του χρησιμοποιώντας απλά τους κωδικούς TaxisNet.

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τα οποία θα διασυνδεθούν με την ΗΔΙΚΑ και έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να ανταλλάσσονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχουν υποβληθεί οι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να έχει κάνει μία εξέταση σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, ωστόσο, από εκεί και στο εξής θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα, ο ίδιος ή ο γιατρός του (ανάλογα με την περίπτωση), μέσω του Gov.gr.

Αναλυτικά:

  • Σε ό,τι αφορά στην ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας:

– Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των δημόσιων νοσοκομείων όσο και των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται έως την 15η.12.2022.

Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των ιδιωτικών κλινικών όσο και των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται έως την 11η.12.2023.

Τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται, για το σκοπό υλοποίησης των επιταγών των άρθρων 84 του ν. 4600/2019 και της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, για την ακριβή ενημέρωση του Ψηφιακού Αποθετηρίου βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς με τις βεβαιώσεις νοσηλείας-εξετάσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

  • Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς:

Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των Δημόσιων Μονάδων Υγείας όσο και των εν λόγω Μονάδων με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και της αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4954/2022 πραγματοποιείται μέχρι την 15ή 12.2022.

Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των Ιδιώτικών Μονάδων Υγείας όσο και των εν λόγω Μονάδων με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και της αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4954/2022 πραγματοποιείται μέχρι την 11η.12.2023.

Οι δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας υποχρεούνται, για τον σκοπό υλοποίησης των επιταγών του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 και της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4954/2022, για την ακριβή ενημέρωση του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

  • Και οι δύο πλατφόρμες θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία την 20ή.12.2022.

Πηγή:dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου