Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σας ενημερώνει για τη λειτουργία του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Καβάλας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μ.Σ.Δ.Καβάλας στη Χ.Θ.479+300 του κύριου άξονα από 10/11/2022
Το τέλος διοδίων του ανωτέρω νέου σταθμού διοδίων είναι :
ΚΑΤ 1ΚΑΤ 2ΚΑΤ 3ΚΑΤ 4
Μ.Σ.Δ.    Καβάλας1,00 €1,40 €3,50 €4,90 €

Επίσης, ενημερώνουμε ότι, με την θέση σε λειτουργία του Μετωπικού σταθμού διοδίων Καβάλας αναπροσαρμόζεται (μειώνεται) το τέλος διοδίων των παρακείμενων (πριν και μετά) Μετωπικών σταθμών διοδίων Μουσθένης και Ιάσμου.

ΚΑΤ 1ΚΑΤ 2ΚΑΤ 3ΚΑΤ 4
Μ.Σ.Δ.ΜουσθένηςΑπό :          1,70 €2,40 €6,00 €8,40 €
Σε :                      1,10 €1,60 €4,00 €5,60 €
Μ.Σ.Δ. Ιάσμου                                                              Από :                    1,30 €1,90 €4,80 €6,70 €
Σε:                                    1,00 €1,40 €3,50 €4,90 €

 

Η ΕΟΑΕ από τον Ιανουάριο του 2021, εφαρμόζει εκπτωτικά πακέτα για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου που είναι συνδρομητές του Εgnatia Ρass.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της «Εγνατία Οδός ΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου