ΑΑΔΕ: Συστήνονται 2 νέες γενικές διευθύνσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στόχος ο καλύτερος σχεδιασμός των ελέγχων και της είσπραξης δημόσιων εσόδων

Στην περαιτέρω αναβάθμιση και τη διεύρυνση των ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συστήνοντας δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις.

Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, από τις 6 Φεβρουαρίου 2023, στη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης συστήνονται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις:

 • Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ), και
 • Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

Εντός των νέων Γενικών Διευθύνσεων συστήνονται τέσσερις νέες Διευθύνσεις:

 • Δύο στη ΓΔΦ, η «Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών» και η «Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών» και
 • Δύο στη ΓΔΦΛ, η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων» και η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών».

Ειδικότερα, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας ανατίθενται οι κανονιστικές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές διαδικασίες και ο επιτελικός σχεδιασμός. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι:

 • Διεύθυνση Ελεγκτικών Διαδικασιών
 • Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών
 • Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
 • Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
 • Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
 • Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων.

Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών ανατίθενται οι επιχειρησιακές αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα οι φορολογικές λειτουργίες, η επιχειρησιακή απόδοση και η εξυπηρέτηση. Οι υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις είναι:

 • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων
 • Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών
 • Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

Καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Όλες οι Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και
 • Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου