Εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα LEADER από την Αναπτυξιακή Καβάλας

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαβούλευσης της νέας πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή των τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (CLLD/LEADER), η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στην Αποθήκη Τελωνείου Καβάλας στις 10.30 πμ.

Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση – διαβούλευση για την υπό κατάρτιση Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Επίσης θα γίνει σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου καθώς και άλλων δράσεων της εταιρείας μας.  

Αναλυτικό πρόγραμμα:

10.30 – 11.00 | Προσέλευση

11.00 – 11.30 | Παρουσίαση της νέας πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (CLLD/LEADER), από τον Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κo Νικόλαο Θωμαΐδη,

11.30 – 12.00 | Παρουσίαση των έργων διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, από την Υπεύθυνη υλοποίησης του Υπομέτρου 19.3 ΠΑΑ 2014-2020, κα. Αθηνά Ιωαννίδου

12.00 – 12.30 | Παρουσίαση των Έργων του Στόχου της Εδαφικής Συνεργασίας της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. και της συμπληρωματικότητάς τους με τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER, από τον κo Νικόλαο Θωμαΐδη,

12.30 – 14.00 | Συζήτηση – Διαβούλευση

Με εκτίμηση,

  • Μιχάλης Σκορδάς
  • Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου