Πόρτο Λάγος: Ενημέρωση από το Λιμεναρχείο για τις άδειες ταχύπλοου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ανακοινώνεται ότι, οι κάτοχοι παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους πρέπει να τις αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου ,όπως αυτό καθορίστηκε με την Α.Φ:514.1/2013/Α.Σ.3796/09-10-2013 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ.(Α.Δ.Α.:ΒΛΛΞΟΠ-Δ4Π) μέχρι την 31-12-2025.Η αντικατάστασή τους εξακολουθεί να γίνεται  στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ ή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε οικεία Λιμενική Αρχή, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.

Οι  πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 2541096666 (εσωτερικό 111).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου