«Κούρεμα» οφειλών με εξωδικαστικό!

Δεν υπάρχουν σχόλια


Αποπληρωμή σε 24 δόσεις και ψαλίδι έως 75% στα πρόστιμα το μπόνους για όσους καταθέσουν έως 30/12 προσφυγή στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ

Μια νέα ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογουμένους να διευθετήσουν εξωδικαστικά τις υποθέσεις που έχουν με τις φορολογικές Αρχές δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, όσοι φορολογούμενοι με εκκρεμότητες προς την Εφορία καταθέσουν προσφυγή στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2022 θα κερδίσουν «κούρεμα» έως 75% των προσαυξήσεων και αποπληρωμή των οφειλών σε έως 24 δόσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται μετά το πέρας του συμβιβασμού να αποπληρώσουν το 30% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της γραμματείας της επιτροπής στο αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορολογουμένων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eefdd.gr και κατόπιν ειδική επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα και αποφαίνεται για τον τρόπο – μέγεθος διευθέτησης των διαφορών, που κατά περιπτώσεις μπορεί να φτάσει σε διαγραφή έως το 75% των προστίμων και προσαυξήσεων. Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.

Υπογράφεται αναγκαστικά από δικηγόρο και αναφέρει όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου του νόμιμου αντιπροσώπου του και του αντικλήτου του, εφόσον έχει οριστεί, αν υποβάλλεται, δε, από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους που κατά την κρίση του αιτούντος θεμελιώνουν το αίτημα:

  • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει στον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.
  • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει στον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
  • Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
  • Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.
  • Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου