Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης: Συνταξιοδοτικό Καθεστώς Επαγγελματιών Οπλιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η (γ) σχετική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο (β) όμοιο ερώτημα, που προκλήθηκε από το (α) σχετικό έγγραφό σας, σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και τις προθέσεις των συναρμόδιων υπουργείων στο επικείμενο κίνδυνο να αποστρατευτούν χωρίς την καταβολή πλήρους σύνταξης, δημιούργησε έντονη δυσφορία και ποικίλα ερωτηματικά στις/στους ίδιες/ίδιους τις/τους ΕΠΟΠ, οι οποίες/οποίοι απευθύνθηκαν στην Ένωσή μας, ζητώντας απαντήσεις.

Όπως το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει στο ως άνω έγγραφό του: «το θέμα της δυνατότητας παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις των Επαγγελματιών Οπλιτών και μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας αποστρατείας ή η τυχόν αύξηση του ηλικιακού ορίου της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, προκειμένου αυτό να προσαρμοσθεί στα ισχύοντα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ούτε αφορά στην συνταξιοδοτική νομοθεσία, αντιθέτως όλα τα θέματα που σχετίζονται με το καθεστώς εισόδου και αποστρατείας από τις τάξεις των Ε.Δ ρυθμίζονται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Μετά τα ανωτέρω είναι προφανές ότι, η λύση στο πρόβλημα εναπόκειται πλέον στην πρωτοβουλία και βούληση του κ. ΥΕΘΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την κατά την αρμοδιότητά σας παρέμβαση, ώστε, σε συνέχεια του (α) σχετικού, με το οποίο κρούσατε τον κώδωνα του κινδύνου και προτείνατε λύση, την οποία αναμένει και το σύνολο των ΕΠΟΠ, πιεστεί θεσμικά ο κ. ΥΕΘΑ και υλοποιήσει ό, τι υποσχέθηκε κατά τη συνάντηση αυτού με αντιπροσωπείας σας στην πόλη της Καστοριάς.

Οι αποδέκτες για πληροφορία, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητά τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας    

Βάιος Τσαπρούνης   Γεώργιος Λύρατζης

Υπολοχαγός (ΥΠ-Π)   Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου