Με 7 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στις 1 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30,
συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο οι 77 του Ν.4555/18:

01ο ΘΕΜΑ: Οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

02ο ΘΕΜΑ: Κατάργηση ημιυπόγειων κάδων επί της οδού Διονυσίου Σολωμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού).

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην «Εθελοντική ομάδα υποστήριξης μητρικού θηλασμού και μητρότητας Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων του παραρτήματος ατόμων με αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ και του ΕΕΕΕΚ Γενισέας.   (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης).

05ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για την «Δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας 1» (εισηγητής Πρόεδρος Κοινότητας Ξάνθης Κωνσταντίνος Χασάπης).

06ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για την « Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μαραθώνος & Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου 72» (εισηγητής Πρόεδρος Κοινότητας Ξάνθης Κωνσταντίνος Χασάπης).

07ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για την « Μεταφορά θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 122» (εισηγητής Πρόεδρος Κοινότητας Ξάνθης Κωνσταντίνος Χασάπης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου