ήμοι: Βγήκαν 7η, 8η και 9η δόσεις ΣΑΤΑ – Δείτε τα ποσά που λαμβάνουν οι Δήμοι της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Υπογράφτηκε η απόφαση για την κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσού 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τον πίνακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου