Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου (18:30) το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, συνεδριάζει στη Γενισέα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με τα παρακάτω 9 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος  Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας)

2.Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)

3.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αβδήρων – Κατάργηση της υπ’ αριθ. 151/2013 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)

4.Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.07.2022 έως και 30.09.2022) (εισηγητής: Δήμαρχος)

5.Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)

6.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Ενεργειακές Κοινότητες (εισηγητής: Δήμαρχος)

7.Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

8.Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου – κτίριο Παιδικού Σταθμού Κουτσού του Δήμου Αβδήρων στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κουτσού «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  (εισηγητής: Δήμαρχος)

9.Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων
  • Δήμος Γαρούφας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου