Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ξάνθης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Γιορτές Παλαιάς Πόλης»

Δεν υπάρχουν σχόλια

  


ΑΠΟΦΑΣΗ

 «Περί λήψης μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην πόλη της Ξάνθης ένεκα πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Γιορτών Παλιάς Πόλης έτους 2022»

  • Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α)      Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104 & 109 του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως ισχύει

β)      Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει

γ)      Την με αριθμό 88 . 2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης

δ)      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, κατά την περίοδο των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2022,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  • Άρθρο 1ο

Εγκρίνουμε όπως πραγματοποιηθούν στην πόλη της Ξάνθης οι εν λόγω εκδηλώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω (γ) σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης.

Για το λόγο αυτό:

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Πλατεία Μητροπόλεως από την 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή έως την 10/09/2022 ημέρα Σάββατο, καθημερινά από την 17:00 ώρα έως την 03:00 της επόμενης.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου, Βασιλίσσης Σοφίας (μέχρι το ύψος της οδού Ζαλάχα) και στην οδό Λευκού Πύργου με 9ης Μεραρχίας στο ύψος της Ζωοδόχου Πηγής και Ύδρας (από το ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι τη Διασταύρωση με Βασιλίσηης Σοφίας, από την 03/09/2022 ημέρα Σάββατο έως την 10/09/2022 ημέρα Σάββατο, καθημερινά κατά τις ώρες 17:00 – 03:00 της επομένης.

Η είσοδος θα επιτρέπεται σε μόνιμους κατοίκους, στα μέλη των συλλόγων και σε υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης και του Κέντρου Πολιτισμού έως την 19:30 ώρα από την 03/09/2022 ημέρα Σάββατο έως την 10/09/2022 ημέρα Σάββατο.

Κατά το ανωτέρω αναγραφόμενο χρονικό διάστημα, να ληφθούν εκ των υπευθύνων όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και της κυκλοφορίας των οχημάτων, με σκοπό την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η κίνηση όλων των οχημάτων να διεξάγεται από παράπλευρες οδούς. Εξαιρείται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης για άκρως σοβαρούς λόγους που άπτονται των αρμοδιοτήτων – καθηκόντων τους.

  • Άρθρο 2ο

α)      Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει για το παραπάνω αναγραφόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας. Η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε επιπλέον ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση του γεγονότος.

γ)         Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ως ισχύει.

Ο Διευθυντής

  • Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ
  • Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου