Υπογράφθηκε η σύμβαση και ξεκινά η υλοποίηση προγράμματος πολεοδομικού σχεδιασμού στον Δήμο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Τοπείρου Θωμά Μίχογλου και του αναδόχου της μελέτης που αφορά στο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) ή Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Τοπείρου. Η παρούσα μελέτη με προϋπολογισμό 580.000 ευρώ περίπου χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020».

Έπειτα από μία χρονοβόρα διαγνωστική διαδικασία, ο Δήμος μας συγκαταλέγεται στους λίγους ΟΤΑ της χώρας, όπου εκπονείται μελέτη με σκοπό τον αναπροσδιορισμό κρίσιμων χωρικών παρεμβάσεων που συνδέονται με την ορθολογική οργάνωση της περιοχής μας, με όρους βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης πολεοδομικών δεδομένων σε όλη την έκταση του Δήμου και πολεοδομικό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Ο Δήμος μας με τη ματιά στο μέλλον καταγράφει, σχεδιάζει και υλοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις και παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθούν τα πολεοδομικά δεδομένα για έναν σύγχρονο Δήμο που θα αποτελεί πρότυπο ανάμεσα στους υπόλοιπους της χώρας. Ο Δήμος μας θα αποκτήσει πολεοδομικό σχεδιασμό και ενιαίο χωροταξικό σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστούν μια σειρά κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που θα καθορίσουν τη στρατηγική του Δήμου μας για τις επόμενες δεκαετίες, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, τις χρήσεις γης και εν τέλει με το πόσο βιώσιμη θα είναι η περιοχή μας στο μέλλον».

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου