Πρώτο κουδούνι- Σχολική άδεια: Πώς οι γονείς θα είναι παρόντες στον αγιασμό

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στα θρανία επιστρέφουν τη Δευτέρα (12/9) εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
.

Μετά τις διακοπές για το καλοκαίρι οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις τους με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

Οι γονείς που θέλουν να δώσουν το «παρών» στην πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια από την εργασία τους. Πρόκειται για την Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου που ορίζεται στις 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και δίνεται χωρίς περικοπή αποδοχών.

Δείτε τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας:

Εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38)

Διευκρινίζεται ότι η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά (Εγκ. 47972/2021). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου