Μήνυμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια


«Ο δρόμος της μάθησης και της γνώσης μπορεί να είναι επίπονος, οδηγεί όμως στην καταξίωση και την αναγνώριση»

  • Ἀγαπητοί μαθητές καὶ μαθήτριες, ἐκπαιδευτικοί καὶ γονεῖς,

Σήμερα, μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκινάει ἐπίσημα ἡ νέα σχολική χρονιά καὶ εἶμαι βαθιά συγκινημένος καί συνάμα χαρούμενος πού ἐπικοινωνῶ μαζί σας ἀγαπητά μου παιδιά, βλέπω τὴ ζωντάνια, τὸ χαμόγελο καὶ τὴν αἰσιοδοξία στὰ πρόσωπά σας, καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι παίρνουμε δύναμη γιὰ τὴν συνέχεια.    Ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς τοὺς μαθητές, τὰ παιδιά μας, ποὺ εἶσαστε τά ὡραιότερα δῶρα ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Γνωρίζω τὶς δυσκολίες ποὺ συναντήσατε τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ σᾶς συγχαίρω γιὰ τὸν ἀγῶνα, τὴν θέληση καὶ τὴν ὑπομονή ποὺ ἐπιδείξατε. Ὁ δρόμος τῆς μάθησης καί τῆς γνώσης ἔχει δυσκολίες, περιπέτειες, ἀπαιτεῖ κόπο, ὑπομονή καὶ ἐπιμονή. Ἐξοπλίζει ὅμως μὲ ἐμπειρίες καὶ δεξιότητες καὶ ὁδηγεῖ στὴν καταξίωση καὶ τὴν ἀναγνώριση. Εἶστε τό ἐλπιδοφόρο μέλλον τῆς Πατρίδας μας καὶ ἐπιθυμία ὅλων μας εἶναι νά σᾶς καμαρώσουμε ἄξια μέλη στήν κοινωνία μας. Σ’ αὐτήν  τὴν προσπάθειά σας ἡ Ἐκκλησία θὰ βρίσκεται δίπλα σας, νά σᾶς στηρίξει σέ κάθε ἀνάγκη, νά ἀφουγκραστεῖ τίς ἀνησυχίες σας, νά μοιραστεῖ τούς προβλημα­τισμούς σας καί νά ἀναγνωρίσει τούς κόπους σας. Θά εἶναι πάντοτε μία ἀνοιχτή, ζεστή ἀγκαλιά.

Σὲ σᾶς τοὺς ἐκπαιδευτικούς της Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες μου γιὰ τὴν μέχρι τώρα ἀγαστή συνεργασία μας. Σᾶς εὔχομαι πολλή δύναμη στό ὑψηλό λειτούργημά σας, τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει μεγαλεῖο καί ἀρχοντιά, ἀλλά καί τήν εὐθύνη τῆς καλλιεργείας τῶν μαθητῶν, ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά γενικῶν γνώσεων, ἀλλά μέ τήν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος, «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».  Στὸ Σχολεῖο πέρα ἀπό τὶς γνώσεις οἱ μαθητές διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητά τους, μαθαίνουν τὶς ἀξίες τῆς φιλομάθειας, τῆς εὐγένειας, τῆς καλοσύνης, τοῦ σεβασμοῦ, ἀξίες πού ἀφοροῦν στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖες θὰ τὰ συνοδεύουν καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τους. Γνωρίζω τὶς μεγάλες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζετε στὴν ἐπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς σας, ὅμως πατρικά σᾶς προτρέπω καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ συνεχίσετε μὲ περίσσιο ζῆλο νὰ μεταγγίζετε τήν γνώση στίς ἀθῶες ψυχές τῶν παιδιῶν καί νὰ καλλιεργεῖτε τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μαθητῶν, ὥστε νά τεθοῦν τά σωστά καί ἄσειστα θεμέλια γιά τήν περαιτέρω πρόοδο καί πορεία τῆς ζωῆς τους.

Τέλος στοὺς ἀγαπητούς γονεῖς ἐκφράζω τά βαθύτατα αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μου καὶ σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι θὰ εἶμαι ἀρωγός στόν ἀγῶνα σας γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν καί τήν καταξίωση τους. Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἐνδιαφέρεστε ὄχι μόνο γιά τήν κατά κόσμον γνώση, ἀλλά καὶ γιά τήν κατά Θεό παιδεία καί ἀνατροφή τους.

Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς σὲ ὅλους πλούσια τὴν εὐλογία καὶ τὸν φωτισμό τοῦ Κυρίου. Ὅλοι μαζί Πολιτεία, Ἐκκλησία, Σχολεῖο καὶ Οἰκογένεια νά ἀγωνιστοῦμε καὶ νά δημιουργήσουμε ὃχι μόνο τεχνοκράτες καί κοσμικούς ἐπιστήμονες, ἀλλά ἀνθρώπους μέ πίστη στόν Θεό, ἀγάπη στόν ἂνθρωπο, προσωπικότητες μέ ἦθος καί μέ  ἀξιοπρέπεια.

Καλή καὶ εὐλογημένη σχολική χρονιά!

  • Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  • † Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  • ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου