Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” 2022-2023

Δεν υπάρχουν σχόλια


Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” (European Parliament Ambassadors Schools – EPAS) κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Το Πρόγραμμα EPAS  πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών σχολείων.

Πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα EPAS αποτελεί πρώτο βήμα για μετέπειτα εγγραφή στις ετήσιες προσομοιώσεις «Euroscola» που πραγματοποιούνται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Για το έτος 2022-2023, σχετική  ανακοίνωση έχει αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα συμμετοχής μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στην διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/ .

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, και σε συνέχεια αξιολόγησης των δράσεων των σχολείων, επιλέχτηκαν 65 σχολεία τα οποία και έλαβαν τον τίτλο “Σχολείο-Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”. Η τιμητική αυτή διάκριση έχει διάρκεια ένα χρόνο. Τον τίτλο του “Πρέσβη του ΕΚ” έλαβαν επίσης 929 μαθητές και 359 εκπαιδευτικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου