Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση Συμβουλίου Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Προκηρύχθηκανοι εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, και εκδόθηκε η διεθνής δημόσια πρόσκληση για την πλήρωσηπέντε θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου
4957/2022, ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, προκειμένου για τη συγκρότηση Συμβουλίου Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προχώρησε στην προκήρυξη εκλογών για ην ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, και εξέδωσε διεθνή δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση των πέντε θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία συγκρότησής του και θα ολοκληρωθεί την 31η Αυγούστου 2026.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών θα διεξαχθούν τηΔευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, καιη εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των πέντε θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

  • Από την Πρυτανεία
  • Κομοτηνή, 19/8/202

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου