Νέα δημοτική κίνηση για το Δήμο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Νέα δημοτική κίνηση,με ιδέες, στοχους και όραμα ετοιμάζεται στο Δήμο Τοπείρου για να διεκδικήσει το Δήμο στις εκλογές το 2023.

Λεπτομέρειες μόλις οριστικοποιηθεί το σχήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου