Προγραμματισμένη διακοπή νερού σήμερα στην Κοινότητα Αβάτου του Δήμου Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει ότι την 02–08–2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ θα γίνει στην Κοινότητα Αβάτου προγραμματισμένη διακοπή νερού (ποσίμου ύδατος) για αποκατάσταση βλάβης υδραγωγείου.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να προμηθευτούν νερό για 1 (μία) ημέρα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου