Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων, συνεδριάζουν τη Δευτέρα 22 Αυγούστου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα, στις 22 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ – Πλατεία στο Ο.Τ. 6 του οικισμού Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 2. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στον προ του 1923 οικισμό ΒΕΛΟΝΗ του Δήμου Αβδήρων κατά των κληρονόμων του ΣΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ Σαμπάν του Μουσταφά, κατοίκου εν ζωή Βελόνης του Δήμου Αβδήρων και κάθε τρίτου έλκοντος δικαίωμα κυριότητας, σε τμήμα του δρόμου του οικισμού εμβαδού 22,16 τ.μ. που περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 3. Γνωμοδότηση επί αιτήματος μείωσης μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης του Γεωργίου Πατεχάκη (εισηγητής: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 4. Προσδιορισμός μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης 2021 (εισηγητής: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 5. Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αβδήρων κατ’ αρθρ. 192 του Ν.3463/2006 χωρίς δημοπρασία (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Σελέρου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αβδήρων στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 10. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 22 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ – Πλατεία στο Ο.Τ. 6 του οικισμού Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 2. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον ΠΑΜΠΟΡΙΔΗ ΒΛΑΣΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται στην ΣΚΑΛΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ του Δήμου μας. (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου