Από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΝΞ ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλιαΔείτε ποιες είναι οι Προϋποθέσεις και τα Δικαιολογητικά

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2712 Β΄/1-06-2022).

 Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

 • Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)
 • Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου
 • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ

 Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

 • Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων
 • Πτυχιούχοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου συναφούς ειδικότητας
 • Κάτοχοι ΒΕΚ των Δ.ΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους –Τάξη μαθητείας.

Αξίζει να τονιστεί ότι από την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, όλοι οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να επιλέξουν το Δ.ΙΕΚ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και μέσω υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 01-09-2022 έως και 15-09-2022.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δ.ΙΕΚ καθημερινά από τις 08:00πμ-14:00μμ, στο τηλέφωνο του Δ.ΙΕΚ στο 2541351568 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση diek@hosp-xanthi.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Σχετική αίτηση που δίνεται και συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ
 • Τίτλος Σπουδών ( πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 • Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί.
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατήριου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου