Προσλήψεις 28 ατόμων στο Δήμο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αβδήρων.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου