ΥπΑΑΤ: Ένταξη αλιευτικού καταφυγίου στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ο προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 1.577.156 ευρώ 

Το αλιευτικό καταφύγιο Μάκρης, το οποίο βρίσκεται στον παραλιακό οικισμό της Μάκρης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εντάχθηκε στο ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Το συγκεκριμένο, αποτελεί το μοναδικό καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα φιλοξενεί μόνιμα 10 περίπου επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και αρκετά διερχόμενα σκάφη. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου της αλιευτικής λεκάνης του Θρακικού πελάγους και είναι το εγγύτερο καταφύγιο στην περιοχή με την μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα και συνεχή παρουσία αλιευτικών σκαφών όλες τις ημέρες του έτους.

Το καταφύγιο το οποίο αποτελείται από ένα προσήνεμο και ένα υπήνεμο µώλο, προβλήτα και παραλιακά κρηπιδώματα, έχει υποστεί σημαντικές φθορές που εντοπίζονται κυρίως στην ανωδοµή του προσήνεμου µώλου. Επιπλέον, η έκθεση του λιμένα σε ανέμους του ΝΑ κυρίως τομέα καθιστά µη λειτουργικά τα κρηπιδώματα του προσήνεμου µώλου.

Ο προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 1.577.156 ευρώ και αφορά την αποκατάσταση του προσήνεμου µώλου από τις ζημιές που έχουν προκληθεί (Ιανουάριος 2015) και την προστασία της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου της Μάκρης µε την κατασκευή κυματοθραύστη, µε στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του λιμένα.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων επιτυγχάνεται η βελτίωση της λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης προσόρμισης και πρυμνοδέτησης των σκαφών στον προσήνεμο μώλο, ασφάλειας στην παραμονή των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών εντός της λιμενολεκάνης και παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αλιείας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

• Αποκατάσταση των ζημιών του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου σε τμήμα μήκους 110μ. περίπου, με την παράλληλη κατασκευαστική βελτίωση της προστασίας τμήματος του προσήνεμου μώλου με ογκολίθους θωρακίσεως.

• Κατασκευή νέου κυματοθραύστη μήκους 120μ. στα ανατολικά της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου.

• Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων φανών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών – ερευνών και παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Όλες οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2023.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου