Στρατολογία: Αυτές είναι οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχουν σχόλια


Με ανακοίνωση της η Στρατολογία γνωστοποίησε ότι προστέθηκαν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο www.stratologia.gr, καλύπτοντας περισσότερες περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet:
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν:

  • Διόρθωση έτους γέννησης στα Μητρώα Αρρένων.
  • Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τα Μητρώα Αρρένων.
  • Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων.

  Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet, που καλύπτουν 45 περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών και αφορούν:

  – Αναβολή κατάταξης υπηρετούντος στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους,

  – Αναβολή κατάταξης για θεραπευτική αγωγή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων,

  – Αναβολή ως κρατούμενος,

  – Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης ως πατέρας τριών ή περισσοτέρων ζώντων τέκνων,

  – Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης πατέρα ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου που έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία και

  – Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης χήρου πατέρα ενός τουλάχιστον ζώντος ανηλίκου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.

  – Αναβολή κατάταξης ως ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN),

  – Αναβολή κατάταξης ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων (αφορά αρχική πρόσκληση κλάσης),

  – Αναβολή ως νοσηλευόμενος,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης ομογενούς,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης πολιτογραφηθέντος,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδερφού,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους,

  – Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος

προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας,

  – Αίτηση κατάταξης ως πρότακτος,

  – Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,

  – Αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,

  – Αναβολή για κοινωνικούς λόγους,

  – Αναβολή λόγω αδελφού που καλείται για κατάταξη κατά τον ίδιο μήνα,

   – Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ – Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ,

  – Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο – Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

  – Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης   – Μεταπτυχιακό,

  – Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού,

  – Αναβολή των κατεχόντων εκτός της ελληνικής και την γερμανική Υπηκοότητα,

  – Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού,

   – Αναβολή ως ναυτολογημένος,

  – Αναβολή ως πολιτογραφηθείς,

  – Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,

  – ‘Αρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων,

  – Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,

  – Διακοπή αναβολής μονίμου κατοίκου εξωτερικού,

  – Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,

  – Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ,

  – Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών,

  – Μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες),

  – Μεταφορά στη μειωμένη θητεία,

  – Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών),

  – Διακοπή αναβολής Κατάταξης για κοινωνικούς λόγους,

  – Διακοπή Αναβολής Κατάταξης ατόμων υπό θεραπευτική αγωγή ΚΕΘΕΑ και

  – Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για επανεξέταση σωματικής ικανότητας του ενδιαφερομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου