ΕΕ: Η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση στις γεννήσεις το 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια
  • Η μέση ηλικία των γυναικών που απέκτησαν παιδί το 2020 στην ΕΕ ήταν τα 29,5 έτη
  • Μεταξύ 2019 και 2020, το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε σε 18 κράτη μέλη

  Σταθερή μείωση του ρυθμού γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της γεννήθηκαν 4,07 εκατομμύρια μωρά, συνεχίζοντας τη σταθερή πτώση που ξεκίνησε το 2008 όταν γεννήθηκαν 4,68 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ.


Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας έφτασε το 2020 στα 1,5 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ όπως σημειώνει η Eurostat απαιτούνται τουλάχιστον 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα για να διατηρηθεί το επίπεδο αντικατάστασης του πληθυσμού, χωρίς νέες μεταναστευτικές ροές. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γαλλία με 1,83 παιδιά ανά γυναίκα ακολουθούμενη από τη Ρουμανία, με 1,80 γεννήσεις ανά γυναίκα και την Τσεχία με 1,71. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά το 2020 καταγράφηκαν στη Μάλτα (1,13 γεννήσεις ανά γυναίκα), στην Ισπανία (1,19 γεννήσεις ανά γυναίκα) και στην Ιταλία (1,24 γεννήσεις ανά γυναίκα).

  Μεταξύ 2019 και 2020, το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε σε 18 κράτη μέλη, αυξήθηκε σε οκτώ κράτη μέλη και παρέμεινε σταθερό στην Τσεχία. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στη Λιθουανία (από 1,61 το 2019 σε 1,48 το 2020) ενώ η υψηλότερη αύξηση καταγράφηκε στην Ελλάδα (από 1,34 το 2019 σε 1,39 το 2020).

  Η μέση ηλικία των γυναικών που απέκτησαν παιδί το 2020 στην ΕΕ ήταν τα 29,5 έτη. Η χαμηλότερη μέση ηλικία γέννησης του πρώτου παιδιού καταγράφεται στη Βουλγαρία (26,4 έτη) και Ρουμανία (27,1 έτη); Οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται στην Ιταλία (32,2 έτη) και στην Ισπανία (32,2). Ο μέσος όρος στην Ελλάδα ήταν, το 2020, τα 31,7 έτη.

  Το 2020, το 64 % των παιδιών που γεννήθηκαν στο Λουξεμβούργο ήταν από μητέρες που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, ενώ στην Κύπρο, την Αυστρία, τη Μάλτα και το Βέλγιο περίπου το ένα τρίτο των παιδιών γεννήθηκαν από μητέρα καταγόμενη από άλλη χώρα. Σε σύγκριση με το 2013, τα περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση των γεννήσεων από μητέρες καταγόμενες από άλλη χώρα. Η Μάλτα κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση του εν λόγω ποσοστού (από 11 % το 2013 σε 33 % το 2020) ακολουθούμενη από την Ελλάδα (από 14 % σε 21 %), την Ισπανία ( από 22% σε 28 %) και τη Ρουμανία (από 1 % το 2013 σε 6 % το 2020).

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνική πολιτική της ΕΕ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο σκέλος για οικογενειακά ζητήματα. Η χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα παραμένει αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών της ΕΕ, αντανακλώντας τις διαφορετικές οικογενειακές δομές, ιστορικές εξελίξεις, κοινωνικές συμπεριφορές και παραδόσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου