ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων από γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια


Τη συστηματική φοροδιαφυγή γνωστού νυχτερινού κέντρου  της Αθήνας έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικότερα, οι ελεγκτές ανακάλυψαν την Αφορά απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ αξίας εκατομμυρίων ευρώ, με τον πρώτο έλεγχο να γίνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τότε η ΑΑΔΕ διαπίστωσε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Μάλιστα, οι  λογιστές της επιχείρησης δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα παραστατικά και τιμολόγια εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων, αναλύοντας, παράλληλα, τα στοιχεία που είχαν στη διάθεση τους.

Όπως προέκυψε από τους ελέγχους, από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 700.000 ευρώ.

Ακόμη, η απόκρυψη εσόδων για το 2019 και το 2020 ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε τα 500.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια Αρχή συνεχίζει τον έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης για τις παλαιότερες χρήσεις, επεκτείνοντας τον σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου