Εκλογές στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ξάνθης στις 27 Φεβρουαρίου 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σύμφωνα με το νόμο 3648/2008 που τροποποίησε το νόμο 1301/82 
«Ενώσεις Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξ/κών των Ενόπλων Δυνάμεων», την νέα Υπουργική απόφαση  Φ.959 α/01/5616/Σ864 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ 333/2022 και τροποποιεί την αρ. Φ900/6/160108/ΦΕΚ 1615/τεύχος Β’, την απόφαση της ΑΠΟΕΑ με ημερομηνία 3.2.2022 και την υπ’ αριθμ. 3/12-2-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ν. Ξάνθης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

1.Προκηρύσσει εκλογές την 27 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Κυριακή με ώρα ενάρξεως την 10:00 π.μ. και λήξεως την 15:00.

2.Προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ξάνθης σε Γενική Συνέλευση στον χώρο των γραφείων του Συνδέσμου στην Β. Κωνσταντίνου 1 στον 3ο όροφο (πάνω από το Εμπορικό επιμελητήριο Ξάνθης) με μόνο θέμα την εκλογή:

α) Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

β) Των εκλεκτόρων προς ανάδειξη το Δ.Σ. της Α.Π.Ο.Ε.Α.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του ΣΕΑΝ Ξάνθης.

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Δ.Σ. θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 25-02-2022 και ώρα 19:00 μ.μ. τα γραφεία του Συνδέσμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2541303551) και στα τηλέφωνα του Προέδρου κ. Σπυριδόπουλο Ιωάννη (6945706694) και του Γραμματέα κ. Δημητριάδη Δημητρίου (6972852554) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sean.xanthi@gmail.com

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου – έφεδροι αξιωματικοί όπως προσέλθουν στα γραφεία του Συνδέσμου προκειμένου να ψηφίσουν τους υποψηφίους για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, ισχύουν τα καθορισμένα από την πολιτεία μέτρα.

Ξάνθη 17/02/2022

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Σπυριδόπουλος Ιωάννης                  Δημητριάδης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου