Ο Ιατρικός Σύλλογος στο πλευρό των εργαστηριακών γιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


ιατρών, που εξαγγέλθηκαν για το διάστημα 26-30 Νοε 2021, λόγω των υπερβολικών

και άδικων περικοπών που επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ στις αμοιβές των εργαστηρίων.

ΕΟΠΥΥ και της αδυναμίας ελέγχου της συνταγογράφησης των εργαστηριακών

εξετάσεων. Αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει τις επιπλέον εξετάσεις, που

ξεπερνούν τον κλειστό προϋπολογισμό.

Σε όλη την περίοδο της πανδημίας παρά τις δυσκολίες, τα εργαστήρια της πόλης

μας, στάθηκαν δίπλα στους ασφαλισμένους στηρίζοντας την ΠΦΥ, το ίδιο πρέπει να

συνεχίσουν να κάνουν και στο μέλλον.

Ο                                                                   Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ    ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου