2ο «ΧΑΣΤΟΥΚΙ» στον Ι. Καμαρίδη! Για 2η φορά ματαιώθηκε η δια Περιφοράς συνεδρίαση της ΔΕΥΑΞ, δεν υπήρχε πάλι απαρτία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αποτέλεσμα; Θα γίνει 3η συνεδρίαση, προκειμένου ο Πρόεδρος με το 1/3 πλέον των μελών να περάσει τα θέματα που θέλει χωρίς κανέναν....αντίλογο! Φυσικά ούτε χθες του έδωσαν απαρτία Τόλης Ελευθεριάδης και Αντιπρύτανης Φώτης Μάρης, ενώ δεν προσκλήθηκε και πάλι η αναπληρωματική Ειρήνη Χαριτωνίδου.

Ιδού και η νέα πρόσκληση του Προέδρου Ιπποκράτη Καμαρίδη που αν βέβαια αυτά που κάνει τώρα, τα έκανε ο πρώην Πρόεδρος Μαρίνος Σδρέβανος, σήμερα το fb θα είχε πάρει «φωτιά» με τις...αναρτήσεις του:

«Μετά τη ματαίωση των συνεδριάσεων της 26ης Οκτωβρίου 2021 και της 1ης Νοεμβρίου 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 4904/22-10-2021 και 4967/27-10-2021 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δια περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021 και ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 12:00 του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα….. το άρθρο 96 του παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) σύμφωνα με το οποίο «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης των προηγούμενων δύο προσκλήσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου